top of page
transferium 1.jpg

Urbanissimo werd gevraagd de mogelijkheden en randvoorwaarden in te schatten van de knoop E314 te Maasmechelen (B). Het ruimer kader met de ontwikkelingsopties worden geduid in zijn complexiteit. Zonder voorafnames te doen op beslissingen van de overheid, worden keuzes gesuggereerd die uitgewerkt zijn op basis van intenties en verwachtingen.

 

We faciliteren de processen, stemmen af met stakeholders (Gemeente, AWV/MOW en Spartacus II), zetten de indicatieve timing en milestones uit en definiëren het programma & de identiteit.

 

Urbanissimo was asked to estimate the possibilities and preconditions of the junction E314 in Maasmechelen (B). The broader framework with the development options is interpreted in its complexity. Without prejudging government decisions, choices are suggested that are elaborated on the basis of intentions and expectations.

 

We facilitate the processes with stakeholders (Municipality, AWV/MOW and Spartacus II), set the indicative timing and milestones and define the program & identity.

transferium 2.jpg

 

Masterplan.

Samen met de impact van Spartacus II / Trambus, wordt een grote ingreep voorgesteld op de N78 die een volledige systeemverandering genereert.

Grote bewegingen NOORD worden via de ontsluitingsweg afgelegd.

Vanaf dit segment wordt de overgang regionaal/lokaal abrupt doorgevoerd.

Maximale ruimte wordt gegeven aan (deel)fiets en OV.

Spartacus II/Trambus krijgt een eigen system vanaf het begin.

De Tram komt uit het landschap en neemt de middenberm N78 in vanaf deze ingreep tot aan de Koninginnelaan.

 

De ontwikkelaar faciliteert enerzijds het eigen project, weliswaar met niet-mobiliteitsgenererende functies / door geen mobiliteitspieken te creeëren op het systeem.

De ontwikkelaar faciliteert als eigenaar tevens de volledige halte met overgangsgebieden voor Spartacus II / Trambus.

 

Masterplan.

Along with the impact of Spartacus II / Trambus, a major intervention is proposed on the N78 that generates a complete system change.

Major movements NORTH are made via the diversion road.

From this segment, the regional/local transition is implemented abruptly.

Maximum space is given to bicycles and public transport.

Spartacus II/Trambus will have its own system from the start.

The Tram emerges from the landscape and occupies the central reservation N78 from this intervention to the Koninginnelaan.

On the one hand, the developer facilitates his own project, admittedly by not creating mobility-generating functions / no mobility peaks on the system.

As owner, the developer also facilitates the complete tramstop with transition areas for Spartacus II / Trambus.

transferium 4.jpg
transferium 6.jpg
transferium 5.jpg
transferium 3.jpg
bottom of page